menu
Портал ИТМ: База знаний, ИТ решения, мероприятия

ВИМИС

Докладчик: Артемова Олия Рашитовна


Раздел: Подкасты

11.03.2022
Мероприятие: ITM-AI 2022
Тематика:
  • ИИ и СППВР